מילר ושות' עורכי דין
phone

תאונת רכבת

נוכח תאונת הרכבת המחרידה אשר קרתה באזור הדרום ולאור שאלות רבות אשר הגיעו למשרדנו בנושא, מצאתי לנכון לסכם בקצרה את זכויות הנפגעים בתאונה.

28/07/2010 | תחום התמחות: נזיקין וביטוח

תאונת רכבת הינה למעשה תאונת דרכים לכל דבר.

בעבר היו חילוקי דעות האם תאונת רכבת הינה תאונת דרכים מאחר ולא היה ברור האם רכבת הינה כלי רכב. אולם, הן הפסיקה והן חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975 אשר תוקן בשנת 1983 (אז הוספה הרכבת להגדרה של רכב מנועי) קבעו כי רכבת הינה רכב מנועי ואדם אשר נפגע בנוסעו ברכבת (או נדרס על ידה), דינו כדין אדם אשר נפגע ברכב פרטי והוא זכאי לפיצויים בגין תאונת דרכים זו על פי חוק הפיצויים.

במאמר מוסגר יצוין כי בכלי התקשורת התפרסם לאחר התאונה כי חברת ביטוח גדולה היא אשר ביטחה את הרכבת בביטוח חובה (והן בביטוח רכוש), כך שאף אם הרכבת לא הייתה נכנסת להגדרה של רכב מנועי, בית המשפט קבע בעבר כי ברגע שהוצאה תעודת ביטוח חובה לכלי תחבורה, פגיעה על ידו תהווה תאונת דרכים (פס"ד חמדה). מכאן שלמעשה נפגעי תאונת הרכבת הם נפגעי תאונת דרכים ומי שיפצה אותם הינה בסופו של דבר חברת הביטוח, מבטחת הרכבת.

ברכבת נסעו מספר סוגי נוסעים: חיילים, אנשים אשר היו בדרכם לעבודה או בחזרתם ממנה ונוסעים רגילים אחרים. לעובדה זו יש חשיבות בשעה שאנו בוחנים מהן הזכויות המגיעות לכל אחד מהאנשים אשר נפגעו. 

להלן זכויותיהן:

נוסעים רגילים

נוסעים אלה נכללים בקטגורית נפגעי תאונת דרכים. לעניין  זכויותיהן של הנפגעים בתאונות דרכים התייחסתי בטור קודם, ראו הפנייה 

חשוב לציין כי כבר בשלב מוקדם זה, אדם אשר נפגע ואינו מסוגל לעבוד, זכאי לפנות לחברת הביטוח לקבלת תשלומים על חשבון תביעתו העתידית (הדבר נקרא "תשלום תכוף"). תשלום זה נועד זמנית לממן את צרכי מחייתו.

חיילים

בתאונת הרכבת הייתה אוכלוסיה גדולה מאוד של חיילים אשר חזרו לביתם או שהיו בדרך לבסיסם. במקרה של חייל אשר נפגע בתאונת דרכים, הרי שבאופן כללי זכותו של החייל לבחור האם הוא פונה למשרד הבטחון על מנת שיכיר בו כנכה צה"ל או לחילופין באפשרותו לתבוע את מבטחת הרכבת כנפגע תאונת דרכים.

בכל מקרה, אין החייל יכול לקבל פיצוי משני גורמים. לעניין תביעה להכרה כנכה צה"ל התייחסתי בטור קודם במדור זה בתאריך 13.5.05, ראו הפניה


עובדים
הרכבת משמשת רבים מאיתנו לנסיעה לעבודה וחזרה וכן לנסיעות לצרכי עבודה. במידה ואדם נפגע בתאונת הרכבת כאשר הוא בדרך לעבודה או בחזרה ממנה או שהשתמש ברכבת במהלך עבודתו, המשותף לכל הנפגעים הללו היא העובדה כי על המוסד לביטוח לאומי להכיר בהם כנפגעי עבודה.

ההבדל המשמעותי בין תאונת דרכים רגילה ובין תאונה הנחשבת גם כתאונת עבודה, הינו מעורבותו של המוסד לביטוח לאומי, אשר נושא בחלק מהפיצוי וההוצאות שלאחר הפגיעה בנוסף לחברת הביטוח.ישנה חשיבות רבה למועד הפניה לביטוח הלאומי לאחר התאונה. מחד, יש זמן מוגבל לצורך פניה ודיווח לביטוח הלאומי בעקבות תאונה (12 חודשים לצורך קבלת דמי פגיעה) ומאידך, פניה מוקדמת למוסד עלולה לפגוע בזכויות הנפגע.

לפיכך, מומלץ להתייעץ עם עו"ד המתמחה בתחום לצורך עיתוי הפניה למוסד לביטוח הלאומי.

 

לסיכום, אני שב ומאחל לכל נפגעי התאונה החלמה מהירה, אני מעריך כי כל הנפגעים יקבלו טיפול הולם, אולם אני שב וממליץ להתייעץ עם עו"ד מומחה בתחום על מנת שיסביר להם את זכויותיכם ויעמוד על קבלתם. במצבם של הפצועים, במיוחד הקשים שבהם, אשר אינם יכולים לעבוד ולהתפרנס יש הכרח לספק להם את הטיפול הרפואי המיטבי וכן תשלומים אשר נועדו לממן את צרכי מחייתם.

 

מידע זה הינו כללי בלבד ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי. למידע נוסף וטיפול ענייני, נא פנה למשרדנו.

 

למאמרים מקצועיים נוספים

למידע נוסף אודות פעילות המשרד בתחום נזיקין וביטוח