מילר ושות' עורכי דין
phone

פסקי דין ופרסומים

פסקי דין וכתבות של משרדנו בתחום המנהלי:

לידיעת כל ההורים המתנדבים לוועדי והנהגות ההורים בבתי הספר והגנים, לארונה פרסם משרד החינוך באמצעות חוזר מנכ"ל, הנחיות חדשות שנועדו להסדיר את אופן פעילות ההורים בבתי הספר ובגנים.

לכתבה המלאה - לחצו!

"בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים, חל איסור על בית הספר לעשות שימוש תכוף במבחנים כתחליף לכלי הערכה אחרים וזאת מאחר ומשרד החינוך הגיע למסקנה כי שימוש תכוף במבחנים עלול לגרום להשלכות שאינן רצויות."

לכתבה המלאה - לחצו!

"מוסד אקדמי אינו רשאי להפסיק לימודיו של סטודנט עקב כישלון בקורס"

 לכתבה המלאה - לחצו!

"הפליה במוסד אקדמי על רקע מקום מגורים והשתייכות לקהילה"

לכתבה המלאה - לחצו!

"הידעתם? על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך, משקל הילקוט לרבות תכולתו, חייב להיות מותאם למבנה גופו ולחוסנו של התלמיד, ובכל מקרה, לא יעלה על 15% ממשקלו של הילד." 

לכתבה המלאה - לחצו!

 

 

 

יצירת קשר

מרכזיה ראשית: 03-6000300

צור קשר