מילר ושות' עורכי דין
phone

ארנונה

המדריך למשלם ארנונה

מהי ארנונה ?

ארנונה הינה מס המוטל על מי שמחזיק בנכס, בתחומה של רשות מקומית (עירייה, מועצה מקומית) מכוח פקודת העיריות. ארנונה הינה המס העיקרי אותו גובות רשויות מקומיות לכיסוי הוצאותיהן כגון, החזקת הרחובות במצב תקין, תאורה, ניקוז, פיקוח על בניה, תברואה, בריאות הציבור ועוד. הארנונה הינה גם המקור העיקרי להכנסות העיריות / רשויות מקומיות.

על פי מה נקבע גובה החיוב ?

חיובי הארנונה על נכסים, נעשים על פי שטחי הנכסים וייעודם. קיימים מספר סיווגי נכסים שלכל אחד מהם יש תעריף שונה והגדרה ספציפית, כגון: דירות, משרדים, מבני תעשיה, אדמה חקלאית וכו'. גם השטח וגם היעוד, משליכים על גובה הארנונה, כמו גם האזור בו מצוי הנכס.

שטח הנכס נקבע על סמך מדידות המבוצעות על ידי העירייה או המועצה המקומית. מדי תקופה, נערכות מדידות, על מנת לעדכן את חישובי השטחים.

כאשר מבוצעת בניה חדשה וגם כאשר מבוצע שינוי יעוד, שיעור הארנונה משתנה בהתאם.

פטורים והנחות בתשלומי הארנונה

קיימים מספר סוגי פטור והנחות בארנונה, שבהתקיים מספר תנאים, הינכם עשויים להיות זכאים להם.

· פטור לבניין שנהרס או ניזוק

· פטור לנכס ריק

· פטור לנכסי מדינה, אגודות צדקה ונכסים המשמשים לשרות הציבור

· הנחה לפנסיונר, עולה חדש, עיוור,הורה יחיד, בעל הכנסה נמוכה

· הנחה לחיילים ושוטרים

· הנחה לנכים

· הנחה לאזרח ותיק- גבר שמלאו לו- 65 ואישה שמלאו לה- 60

רצוי לפנות אל העירייה/רשות המקומית ,אליה אתם שייכים, על מנת לברר לאלו הנחות, אם בכלל הינכם זכאים.

השגה על חיובי ארנונה

במקרה בו קיבלתם הודעת חיוב מאת העירייה והינכם סבורים כי נפלה טעות בחיוב הינכם רשאים להגיש השגה למנהל הארנונה תוך 90 יום, מיום קבלת הודעת התשלום. הפניה יכולה להיות על יסוד מספר טענות במופיעות בסעיף 3 לחוק רשויות מקומיות ועל יסוד אלו בלבד:

· הנכס אשר חויבתם בגינו אינו נמצא האזור הכתוב בהודעה.

· נפלה טעות בהודעת התשלום לגבי ציון סוג הנכס, גדלו או השימוש בו.

· האזרח המחויב אינו המחזיק בנכס. כאשר הנכס הינו עסק והמחויב אינו בעל שליטה או שהחוב בגין אותו נכס נפרע על ידי המחזיק בו.

בהשגה יש לבקש תיקון הודעת חיוב, ולפרט את הנימוקים לבקשה.

במידה ומנהל הארנונה דוחה את ההשגה, הנכם רשאים להגיש ערר לועדת הערר לענייני הארנונה שנמצאת ליד כל עירייה, תוך 30 יום מיום קבלת התשובה להשגה.

אם החלטת ועדת הערר, אינה מקובלת עליכם ואתם סבורים כי נפלה טעות בהחלטה, ניתן לערער על כך לבית המשפט המחוזי, המשמש גם כבית משפט לעניינים מנהליים וזאת תוך 30 יום, מיום מסירת החלטת ועדת הערער.

בכל מקרה רצוי אני ממליץ להתייעץ עם עו"ד המומחה בתחום בטרם הפנייה לבית המשפט.

כמו כן, שימו לב כי קיימת חשיבות רבה לעמידה במועדים שנקבעו בחוק הערר להגשת השגה וערר, שאם לא כן הינכם עלולים לקפח את זכותכם.

עתירה מנהלית

כאשר אתם סבורים כי קיבלתם חיוב ארנונה מוטעה מאת העירייה אולם, טענתכם לא נמצאת ברשימת הטענות בגינן ניתן להגיש ערר כפי שציינתי לעיל, תוכלו להגיש עתירה מנהלית לבית המשפט לעניינים מנהליים. לדוגמה, שינוי של שיטת החישוב בניגוד לדין ובחוסר סמכות.

את העתירה יש להגיש לבית המשפט לעניינים מנהליים (מחוזי) ויש לשים לב לסדרי דין המיוחדים הקבועים בחוק. לדוגמה, עתירה מנהלית יש להגיש תוך 45 יום, עובדה הגורמת להרבה תיקים להידחות בשל התיישנות, משום שקשה מאוד להיערך לתביעה כזו תוך זמן קצר.

כיום, מסתמנת מגמה של בתי המשפט, להקל על האזרח כאשר הוא מעוניין לפנות לערכאות משפטיות ולתבוע את הרשות.

דוגמא טובה היא גבייה ביתר של תשלומי ארנונה:

מה קורה כאשר מתגלה כי הרשות המקומית גבתה מכם עודף תשלומים, מעבר למה שהינכם חייבים בפועל?

אין כל חובה חוקית על אזרח, לבדוק האם חיובים מאת הרשות המקומית הינם מדויקים. במקרה ונפלה טעות בחיוב, האחריות הינה על הרשות המקומית, גם אם התושב לא טען כל טענה בעניין והסתמך על הטעות. רשות מקומית, מחויבת להחזיר תשלומי ארנונה שנגבו ביתר גם מעבר לתקופת ההתיישנות שהנה שבע שנים. עקרון זה, עמד במבחן פסיקתו של בית המשפט אך לאחרונה.


חיוב ארנונה באופן רטרואקטיבי

החוק לא קבע הסדר מפורש בנוגע לחיוב רטרואקטיבי של תשלומי ארנונה. עמדת בית המשפט לעניין זה היא כי יש להתיר את האפשרות לגייה רטרואקטיבית רק לנסיבות מיוחדות.

מכיוון שלא ניתנה לרשות זכות מפורשת לתקן את מעשה השומה וישנה פגיעה על זכות ההסתמכות של האזרח, אין היא רשאית לעשות כן, למעט במקרים בהם התיקון נדרש בשל התנהגות האזרח כגון, העלמת מידע. אולם יש הסבורים כי מכיוון שהרשות לא הוגבלה, היא רשאית לעשות כן.

מובן שחשוב וכדאי להתייעץ עם עו"ד בטרם תחליטו כיצד "לתקוף" את החלטת הרשות ובוודאי להיות מיוצגים ע"י עו"ד המתמחה בתחום רשויות מקומיות כאשר הינכם באים לתבוע את הרשות.

מידע זה אינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי.

למידע נוסף וטיפול ענייני, נא פנה למשרדנו.

יצירת קשר

מרכזיה ראשית: 03-6000300

צור קשר