מילר ושות' עורכי דין
phone

תביעה ייצוגית כנגד חברות פלאפון, סלקום ואורנג', על חיוב במע"מ שלא כדין

תובענה יצוגית על סך של כ- 70 מליון ₪ הוגשה כנגד חברות הסלולר: פלאפון, סלקום ופרטנר, על גביית מע"מ שלא כדין באילת

30/12/2010 | תחום התמחות: חוק התובענות הייצוגיות

לבית המשפט המחוזי הוגשה היום 29.12.10, תובענה ייצוגית ע"ס 70 מליון ₪ כנגד חברות הסלולר.

טענת התובעות, תושבות אילת, באמצעות עו"ד אופיר מילר ממשרד מילר ושות', היא כי חברות הסולולר גובות מהם מע"מ שלא כדין ובניגוד לחוק אזור סחר חופשי.

התובעות טוענת כי חברות הסולולר נרשמו כעוסק מורשה תושב אילת ומפעילות מרכזי שירות באילת, בהם הן קולטות לקוחות חדשים, מוכרות את שירותיהן ללקוחות השונים ובהם הן גם מוכרות מכשירים וציוד ללקוחות השונים.

התובעות טוענות כי החברות מפצלות ומפרידות את החיובים לחיוב עבור ציוד – עבורו לא נגבה מע"מ וחיוב עבור מתן שירותים - שיחות, מסרונים וכד', עליהם נגבה מע"מ וזאת בניגוד לדין.

בהתייחס לטענת חברות הסלולר, כפי שהובאה בפני נציגי מע"מ, כי לא ניתן לזהות את מקום השיחה ולפיכך לא ניתן לדעת האם הצרכן מדבר בטלפון הנייד באזור פטור ממע"מ, הציג עו"ד מילר בתביעה חוות דעת של פרופ' ראובן מידן (המדען הראשי של מוטורולה לשעבר) בה נכתב כי ניתן בכל רגע נתון לזהות את מקומה המדויק של השיחה ולחייבה בהתאם.

כמו כן, בהתייחס לטענה אחרת שהועלתה על יד חברות הסלולר כי חלק עיקרי מהשירות לא ניתן באזור אילת אלא ממרכז הארץ, הציג עו"ד מילר את תצהירו של מר נחום גרשוני אשר שימש כמרכז איזור סחר חופשי אילת ואף כיהן כסגן מנהל מכס, מע"מ ואס"ח אילת אשר טוען כי : מתן שירות באס"ח, אינו מחייב כי כל אמצעי הייצור של השירות, יהיו ממוקמים באזור אס"ח בלבד, אלא די כי צריכת השירות נעשית בתחום האס"ח"

ומוסיך כי " ברור לי כי לו נאמר לנו שניתן לאתר את מקום השיחה – כפי שמפורט בחוות הדעת המצורפת לתביעה זו, היינו קובעים כי עקרונית השירות אכן נכנס לגדר הפטור שבחוק "

לאחרונה נפסק אף בפסק דין בתביעה מנהלית, בנושא גביית מע"מ על שיחות בחו"ל, על ידי כבוד השופט מגן אלטוביה, כי:

" לשיטתי, יש לראות את השיחות מחו"ל כשירות (ולא כמכירת נכס לא מוחשי) המוענק ליוזם השיחה, שירות המתכלה בעת צריכתו, היינו במהלך השיחה. שעה שהשירות נצרך בחו"ל ומתכלה בעת צריכתו, יש לראות בו שירות שניתן בחו"ל."

לפיכך, התובעות טוענות באמצעות עו"ד מילר כי הם פטורות מתשלום מע"מ על מלוא השירותים אותם הם צורכים באזור אילת ולא ניתן להפריד בין מוצרים לבין שירותים.

התביעה לא רק עבור תושבי אילת

הקבוצה בשמה הוגשה התביעה ולה מגיע פיצוי מוגדרת על ידי עו"ד מילר כלקוחות הנתבעות אשר הינם תושבי אילת ו/או עוסקים אשר מקום מושבם באזור אילת ואשר אין באפשרותם לנכות תשומות בשל עסקאות בהן שלמו מע"מ. ולקוחות הנתבעות אשר התארחו באילת ואינם בגדר "חבר בני אדם" ו/או אינם רשומים במשרדי המכס והמע"מ כ"עוסק מורשה", ולפיכך אף הם נושאים בהוצאה זאת מכיסם.

את הנזק לקבוצה מעריך עו"ד מילר, על צד הנמוך, בסך של 70 מליון ₪, במהלך 7 השנים האחרונות.

למאמרים מקצועיים נוספים

למידע נוסף אודות פעילות המשרד בתחום חוק התובענות הייצוגיות