מילר ושות' עורכי דין
phone

האם מותר למעסיק לשלול פיצויי פיטורים מהעובד שלו?

האם גניבה ממעביד מאפשרת למעביד לשלול את תשלום פיצויי הפיטורים?

02/01/2011 | תחום התמחות: עבודה

עובד הועסק כמחסנאי ונהג חלוקה במשך חמש שנים לערך. לימים התגלה כי העובד גנב מהמעסיק סחורה בשווי של 300 ש"ח ולכן, לא רק שפוטר באופן מיידי, הוא לא קיבל פיצויי פיטורים שסכומם עמד על 40,000 ₪.

העובד טען כי שלילת הפיצויים אינה אוטומטית, אלא כרוכה בהפעלת שיקול דעת, בייחוד לאור העובדה כי הפער בין סכום הסחורה שגנב לבין הפיצויים שנשללו מנו הוא עצום.

בית הדין הארצי לעבודה התייחס למקרה וקבע כי, גניבה ממעביד הינה מעשה חמור ביותר לאור יחסי הקירבה והאמון הקיימים בין עובד למעסיקו. עבודתו של עובד כרוכה כמעט תמיד בטיפול ברכוש של המעסיק וחובת הנאמנות הבסיסית שלו, מחייבת לטפל ברכוש זה בזהירות ובהגינות ולא לשלוח בו יד.

נכון הוא הדבר כי גניבת רכש מהווה הפרה חמורה של חוזה העבודה ומצדיקה פיטורים ושלילת פיצויים. אך עם זאת, התקבלה טענת העובד כי שלילת פיצויים אינה דבר אוטומטי המובן מאליו. נפסק כי על המעסיק לבחון כל מקרה לגופו ולהתאים את שיעור שלילת הפיצויים לנסיבות המקרה תוך הפעלת שיקול דעת. יש להפעיל סנקציה באופן מידתי ובהתחשב בכך כי גם הפיטורים הם עונש בפני עצמו.

במקרה זה, נקבע כי אין לשלול את הפיצויים בשיעור מלא אלא לתת משקל לנסיבות המקלות: העובד הודה במעשיו, היה מדובר במעשה חד פעמי וכן, הסכום הנמוך של הסחורה ביחס לסכום הפיצויים שמגיע לו. מכאן, נקבע כי העובד יקבל 40% משיעור הפיצויים שהיה זכאי לו לולא מעשה הגניבה.

האם המעסיק יכול לפטר את עובד לאלתר כאשר עולה בו חשד שפעל לא כשורה מבלי לתת לו הזדמנות להביע את עמדתו ולהתגונן ?

כאשר תובע פוטר על רקע חשד למעילה בכספים מבלי שנערך לו שימוע, נפסק כי קיימת חובה על המעסיק לקיים שימוע ובו עליו לפרט טענותיו וחשדותיו בפני העובד באופן בו יוכל העובד להתגונן ולהפריך את החדשות.

במקרה בו המעסיק הפר את הכלל ופיטר את העובד ללא מתן כל אפשרות לעובד להסביר את מעשיו ולפיכך, ייתכן ויקבע כי עליו לפצות את העובד על כך.

לסיכום, על אף שהתנהלות לא כשרה מצד העובד כמו גניבה או מעילה היא חמורה, הסנקציות המנויות בחוק אינן יכולות להיות מופעלות באופן שרירותי ולא מידתי מצד המעסיק ולכן אנו ממליצים בטרם תקבלו כל החלטה בנושא להתייעץ עם עו"ד מומחה בתחום.

מידע זה הינו כללי בלבד ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי. למידע נוסף וטיפול ענייני, נא פנה למשרדנו.

למאמרים מקצועיים נוספים

למידע נוסף אודות פעילות המשרד בתחום עבודה