מילר ושות' עורכי דין
phone

השכן תפס לכם את החניה? פנו לוועד הבית

הקרב על החניה

30/05/2011 | תחום התמחות: בתים משותפים

בבתים משותפים רבים, בהם קיימת חנייה המשותפת לכלל הדיירים, נפוצים סכסוכים ומחלוקות בנוגע לשימוש בחניה.

לדוג': דירים אשר מחנים מספר רכבים בחניון ותופסים חניות של אחרים;

דיירים אשר מחנים את רכבם באופן החוסם את החניה ואף מסכן את התנועה;

דיירים אשר מחנים את המכוניות על המדרכה בחניון ועוד.

בעלי הדירות והנציגות של הבית המשותף מנסים מנסים לנקוט בפעולות שונות על מנת למגר את התופעה אך לא תמיד בהצלחה. ישנם ועדי בתים אשר בונים מחסום בכניסה לחנייה ומחלקים שלטים הפותחים את המחסום לדיירים, אך כעבור מספר שבועות מתפלאים לגלות כי השלטים שוכפלו על ידי הדיירים עצמם ומשמשים מספר מכוניות. אחרים מסמנים את החניות וצובעים בצבעי אדום לבן את החלקים האסורים לחנייה – אך דיירים ממשיכים לחנות בתחום המסומן ולא ניתן לאכוף זאת באמצעות קנסות של הרשות המקומית מאחר ומדובר בשטח פרטי. פעולה נוספת שאימצו מספר ועדי בתים היא הדבקת מדבקות על חלון השמשה של הרכב, פעולה אשר כבר נפסק כי היא מהווה פגיעה ברכוש.

לפיכך, בחרתי בכתבה זו להציג את הדרך החוקית והנכונה להסדרת נושא החניון המשותף ולמנוע השתלטות של בעלי דירות על החניון.

ראשית, יש לבדוק כי אכן מדובר ברכוש המשותף ולא בחנייה הנמצאת על שטח השייך לרשות המקומית– חניה אשר בה אין לדיירים כל זכויות.

משהגענו למסקנה כי החניון הינו רכוש משותף, יש לקיים אסיפה של בעלי הדירות ולקבל החלטות כדין על אופן השימוש בחניה.

בהתאם להוראות חוק המקרקעין וכל עוד לא נקבע אחרת בתקנון הבית המשותף, האסיפה הכללית מוסמכת ל"קביעת דרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בו ... והסדר הענינים האחרים הנובעים מהשכנות בבית המשותף".

את החחלטה על אופן השימוש יש לקבל ברב דיעות של חברי האסיפה. החלטה זו של האסיפה מחייבת את כל הדירות.

המשמעות היא שאסיפה כאמור יכולה להחליט על אופן חלוקת החניות, הקמת מחסומים, שרטוט קוי חניה וכד'.

נשאלת השאלה, האם החלטה כאמור, יכולה לאסור על דיירים להחנות מכונית נוספת במגרש החניה, לדוג', בצמוד למדרכה באזור שאינו מסומן?

על פי הפסיקה, כל בעל דירה זכאי לעשות שימוש רגיל וסביר במקרקעין המשותפים, לפי תנאי המקום והזמן, ובלבד שלא ימנע מבעל דירה אחרת לעשות אותו שימוש, וזאת גם מבלי לקבל את ההסכמה של האסיפה הכללית. כמו כן נפסק כי שימוש ברכוש משותף לצורכי חניה הינו שימוש רגיל וסביר בתנאי שאינו גורע מזכויותיהם של יתר בעלי הדירות.

המשמעות היא שלמרות החלטה כאמור של האסיפה עדיין מותר לדייר בבית להחנות רכב נוסף בחניון, כל עוד הוא עושה זאת בצורה נאותה ובאורח סביר ואינו פוגע בזכויותהם של שאר הדיירים.

אז כיצד בכל זאת אוסרים לדוג' על חנייה כפולה או חניה במעברים הלא מסומנים?

גם לכך מתייחסת הפסיקה וקובעת כי דרך המלך היא לשנות את התקנון של הבית המשותף (ברב של 2/3 מהדירות אליהן מוצמד הרכוש המשותף) באופן בו תיאסר החנייה בשטחים אשר אינם מסומנים כחנייה. איסור כאמור יחייב את בעלי הרכבים אשר נוהגים להחנות את רכב בשטחים לא מסומנים, שלא להשתמש ברכוש המשותף באופן חופשי גם אם השימוש הינו שימוש סביר.

ולפשט את האמור, כל עוד לא התקבלה החלטה כדין המשנה את התקנון, האוסרת באופן חד משמעי שימוש כאמור ברכוש המשותף, כל דייר יוכל להשתמש בשטחים המשותפים, כל עוד השימוש אינו מפריע והינו סביר.

חנייה נעימה!

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4073151,00.html

הכתבה אינה תחליף לייעוץ משפטי אלא כללית בלבד. בכל הליך משפטי או אחר מומלץ לפנות לעו"ד להתייעצות ולהמשך הטיפול.

למאמרים מקצועיים נוספים

למידע נוסף אודות פעילות המשרד בתחום בתים משותפים