מילר ושות' עורכי דין
phone

מה יגידו השכנים: האם מותר להתקין מצלמות בבית משותף?

15/12/2014 | תחום התמחות: בתים משותפים

גניבות ופריצות הן למרבה הצער תופעה נפוצה מאוד בכל רחבי הארץ, אשר רשויות החוק מתקשות לאוכף ולמנוע אותה. כפועל יוצא מכך, מרבית בנייני המגורים בימינו מרושתים באמצעי הגנה כמו אינטרקום,העסקת חברת אבטחה, וכמו כן נפוץ בהם השימוש במצלמות אבטחה. ואולם, לא אחת מצלמות אלו  מעלות סוגיות הקשורות לפרטיות תושבי הבניין, זכויות השימוש בתמונות וחוקיות ההתקנה בכלל. 

 

שמירה על זכויות הפרט והתקנת מצלמות אבטחה

 

סעיפים בחוק הישראלי שעוסקים בכבוד האדם וחירותו מתייחסים לשמירה על פרטיות, ובתוך כך גם לצילומי הפרט כשהוא  אינו ברשות הרבים אלא ברשות היחיד. הגדרת החוק לרשות היחיד כוללת גם מקומות שהפרט מרגיש בהם ביחידות, כמו חדר שירותים או מעלית ריקים מאנשים אחרים. כלומר, מקומות בהם האדם מרגיש בנוח וברשות עצמו, ויכול להרשות לעצמו להתנהלות המקובלת בצנעת הפרט. מאידך, קיימים חוקים הבאים להגן על הפרטיות של אדם ורכושו, שיכולים להתקיים כל עוד הם אינם פוגעים בפרטיות של היחיד. הווה אומר, שהתקנת מצלמות בבית משותף הינה חוקית כל עוד היא נועדה לספק הגנה לדייריו ורכושם, ועומדת בתנאים ובדרישות החוק.

 

עניין כשר ואישי להצבת מצלמת אבטחה

 

על מנת שהתקנת מצלמות אבטחה תעמוד בדרישות החוק, מטרתה צריכה להיות דאגה לביטחון הדיירים ורכושם, ובגדר שימוש רגיל וסביר ברכוש ובשטח המשותף בבניין. במילים אחרות, מטרת התקנת המצלמות הינה לשמור ולהגן על  הדיירים מפני פגיעות ברכושם המשותף. מדובר בפגיעות כדוגמת השחתה של רכוש, פריצות וגניבות. זאת, כל עוד ההתקנה הינה בגדר עניין כשר ואישי, כאשר הצילום הינו אקראי ואינו נועד למטרת פרסום של תמונות בציבור. 

 

התקנה נאותה של מצלמות אבטחה בבניין משותף

 

בהתחשב בדרישות החוק, התקנה נאותה של מצלמות אבטחה בבניין משותף נדרשת לעמוד במספר הגבלות. ראשית, מובן שחל איסור על פרסום צילומי האבטחה ברשות הרבים. כמו כן, יש לוודא כי הצילומים לא יפגעו ברשותו של היחיד, בין אם בביתו או במקומות בהם הוא מרגיש ברשות עצמו. כלומר, אין להתקין אותן במעליות, כמו גם באופן המצלם כניסה לדירות. אין לצלם, חדרי שירותים והכניסה להם, וכן אף פינה ומיקום מבודד בבניין שאין סיבה מיוחדת לאבטחו. בנוסף, יש להימנע מהתקנת מצלמות  בחלל המשותף בנקודות המשמשות רק דיירים מסוימים, כמו תיבת דואר, חנייה או מחסן של דייר ספציפי. מומלץ שלא להתקין סאונד במצלמות, וכך להימנע מלעבור על דרישות החוק המתייחסות להאזנות בסתר. 

 

אמצעים נוספים להתקנתן הנאותה של מצלמות אבטחה

 

מעבר להתקנת מצלמות אבטחה רק בשטחים המשמשים את כלל הציבור, ושאין בהם חדירה לרשות היחיד, יש גם לדאוג לאמצעים נוספים אשר יבטיחו את חוקיות ההתקנה. אמצעים אלו כוללים בין היתר שילוט נאות אשר יידע את הדיירים על נוכחותן של מצלמות אבטחה בשטח בניין המגורים המשותף, החיצוני והפנימי כאחד. בנוסף לכך, יש לעגן את התקנת המצלמות בנהלים ברורים הידועים לכל הגרים בבניין, אודות אופן השימוש בחומר המצולם, מי רשאי לצפות בו, אופן שמירתו ומועדי מחיקת צילומים שכבר אינם רלוונטיים. מלבד זאת, לאור רגישות הנושא וההשלכות שבהתקנת המצלמות, חשוב כי החלטה על התקנת מצלמות אבטחה לא תסתמך רק על החלטת ועד הבית, אלא תאושר באסיפה של כלל דיירי הבניין ולכל הפחות תתקבל בהסכמתו של רוב מובהק.למאמרים מקצועיים נוספים

למידע נוסף אודות פעילות המשרד בתחום בתים משותפים