מילר ושות' עורכי דין
phone

הוגשו סיכומי התובעים בתיק אימוץ ילדים נ' מדינת ישראל

לאחר למעלה מ 6 שנות דיונים, הגיש משרדנו את הסיכומים בתיק האימוץ הגדול שהתנהל אי פעם במדינת ישראל.
סיכומי המדינה והנתבעים האחרים, יוגשו בתאריך 5.12.10

04/11/2010

לחדשות ועדכונים נוספים