מילר ושות' עורכי דין
phone

בתים משותפים - איך מתבצעת חלוקת התשלום למעלית?

סוגיית האחזקה והעלויות של מעלית בבית משותף, גורמת לא פעם לחיכוכים ולאי הבנות רבות בין דיירי הבניין. איך מיישבים את המחלוקות ומבצעים את חלוקת התשלום?

30/12/2014

סוגיית האחזקה והעלויות של מעלית בבית משותף, גורמת לא פעם לחיכוכים ולאי הבנות רבות בין דיירי הבניין. כך לדוגמא, רבים תוהים אם דיירי הקומות הראשונות נדרשים לעלויות אחזקה דומות  לאלו של הקומות העליונות, כשברור שאין ביניהם שיווין במידת השימוש במעלית. המענה לשאלות שכאלו טמון בעצם הגדרת ומשמעות המגורים בבניין משותף.

 

משמעות מגורים בבית משותף

 

בית  משותף הינו נכס בו דרים יחדיו בעלי בית ואנשים בעלי צרכים ורצונות שונים, המנסים ליצור מרחב העונה לצרכי המכנה המשותף הרחב. מדובר במרחב שהופך את השהייה בבניין ובדירותיו   לנעימה ככל האפשר, ושומר על ערכם. כפועל יוצא מכך, מגורים בבניין משותף דורשים לעיתים מהדייר להתפשר ולהתגמש, ולהסכים להתנהלות ולהוצאות פחות רלוונטיות מבחינתו. לדוגמא, לעיתים יש להגיע לפשרה בכל הקשור לתשלומי עלויות תאורת חניון, אחזקת מערכת חימום או מעלית, וזאת גם אם אינם בשימוש של חלק מהדיירים. ההחלטה על אופן חלוקת ההוצאות עשויה להסתמך על תקנון ייחודי לבניין, ובמידה שאין כזה בנמצא על תקנון הקבוע בחוקי מקרקעין.

 

חלוקת הוצאות בבניין משותף בהתאם לגודל הדירה
 

על פי חוקי המקרקעין, תקנון חלוקת ההוצאות עבור בתים משותפים נקבעת בעיקר על פי גודל הדירות יחסית לרכוש ולמרחב המשותף. מקורה של גישה זו נעוץ בקושי שבקביעת מדד מדויק המעריך את מידת השימוש או אי השימוש של כל דירה באמצעים ובתשתיות המבנה, כדוגמת שימוש בתאורת הבניין. יחד עם זאת, עבור תשתיות מסוימות בבניין החוק כן מבחין בהוצאות תחזוקה בין הדיירים, בהתאם למידת השימוש בהן. 

 

חלוקת הוצאות תחזוקת בניין בהתאם למידת השימוש
 

מקרים בהם חוק המקרקעין מכיר בחלוקת הוצאות תחזוקה בהתאם למידת השימוש, כוללים בין היתר מערכות חימום מרכזיות. במקרה זה, על פי תקנות החוק, דייר המתנתק ממערכת חימום מרכזית אינו נדרש להשתתף בעלויות שוטפות שלה, כמו רכישת סולר. ואולם, הוא עדיין מחויב לשלם את עלויות אחזקתה. זאת מאחר שהמערכת משביחה את ערך הבניין והדירה, גם אם כרגע לא עושים בה הדיירים שימוש. על עיקרון דומה מגדיר החוק את השתתפות הדיירים בהוצאות מעלית.

 

השתתפות בהוצאות מעלית

 

על פי חוק המקרקעין, הוצאות מעלית מתחשבות במידת השימוש של הדיירים בה. לכן, בבניין בו מחליטים להתקין מעלית בעלי הדירות בקומת קרקע אינם נדרשים לשלם את עלויות התקנתה. ואולם, על פי תקנות המקרקעין הם עדיין מחויבים בתשלום הוצאות התחזוקה השוטפת של המעלית.  תקנה זו נובעת מאי יכולת למדוד ולאמת את מידת אי השימוש בתשתית. בעוד שברור שדירה המתנתקת ממערכת חימום מרכזית אינה עושה בו שימוש, אין אפשרות לנתק דייר קומת קרקע ממעלית ולמנוע ממנו מלהשתמש בה בעת הצורך. בנוסף, גם במקרה זה ההשתתפות בהוצאות המעלית נובעת מהיותה משביחה את ערך הבניין ודירותיו.

 

האם ניתן לקבל פטור מתשלום לדיירי קומת הקרקע?

 

למרות האמור לעיל, קיימת אפשרות אחת בה החוק פוטר דיירי קומת קרקע מתשלום הוצאות תחזוקה שוטפת של מעלית. מדובר במקרים בהם הבניין מוכרז כבניין מורכב. הווה אומר, שהבניין בנוי מאגפים נפרדים וכל אגף משלם בנפרד את עלויות תחזוקת הרכוש הציבורי הצמוד לנכס שלו. כלומר, על בניין שבו לדירות קרקע יש כניסה נפרדת מהשאר, ללא קשר או חיבור לחדר המדרגות, ניתן להכריז כבניין מורכב. זוהי הכרזה שתפטור את הדירות שבקומת הקרקע מתשלום עלויות תחזוקת מעלית, וכן מהוצאות אחזקה נוספות בבניין המשותף.

לחדשות ועדכונים נוספים