מילר ושות' עורכי דין
phone

פיצויי פיטורים

עובד שפוטר לאחר שעבד אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה שנה ויותר זכאי לקבל פיצויי פיטורים. שעור הפיצויים המגיע הוא משכורת חודשית אחרונה עבור כל שנת עבודה בפועל וחלק יחסי מזה עבור חלק משנה. פיצויי פיטורים מחושבים על בסיס השכר ברוטו ללא החזרי הוצאות.

עובד שפוטר לאחר שעבד 11 חודשים יהיה זכאי על פי חוק \ תקנות פיצויי פיצוים לפיצויי פיטורים אלא אם המעביד יוכיח שלא פיטר את העובד מן הרצון להימנע מתשלום פיצויי פיטורים.

יצירת קשר

מרכזיה ראשית: 03-6000300

צור קשר