מילר ושות' עורכי דין
phone

משרד החינוך ישלם מיליון שקל לתלמיד שהתעללו בו בבית הספר

תביעה שהוגשה על ידי התלמיד והוריו לבית המשפט המחוזי בת"א, בטענה שבית הספר ומשרד החינוך התרשלו והתעלמו מטענות התלמיד על פגיעות פיזיות, מיניות ונפשיות אשר נגרמו בכותלי בית הספר, הסתיימה בפשרה בה משרד החינוך שילם לילד והוריו סך של מיליון ₪!!!

03/07/2023

מדובר בפרשה חמורה ביותר שבמסגרתה התלמיד ניזוק בגופו ובנפשו, נזק קשה ובלתי הפיך, לאחר שעבר התעללות פיזית, מינית ומילולית במשך 5 שנים תמימות, במסגרת ובמהלך לימודיו בבית הספר בקריית אתא.
מאז היותו בכיתה ב' ועד לסיום לימודיו בכיתה ו', חווה התלמיד אלימות פיזית קשה ואלימות מילולית שהיו מנת חלקו היומית . 
מידי יום ביומו הוא הוכה לרבות אירועי אלימות קשים במיוחד אשר גרמו לו לשברים, נגרר ברחבי בית הספר, ספג בעיטות בגופו ובראשו, הוחרם, סבל מהתעללות מינית לרבות הורדת מכנסיו בפומבי ולרבות החדרת עפרון לפי הטבעת שלו. כל זאת בוצע באין מפריע, בין כתלי בית הספר, מקום אשר אמור להיות בטוח מוגן ומגן, בו הוא היה אמור לגדול, ללמוד ולהתפתח נפשית ופיזית. 
במשך השנים התלוננו הוריו של התלמיד שוב ושוב בפני מנהלת בית הספר, הצוות החינוכי ומפקחת בית הספר בנוגע להתעללות שנגרמה לתלמיד. דבר ההתעללות בתלמיד היה ידוע וברור לצוות החינוכי וחרף כך לא נעשה דבר ולא ננקטה כל פעולה משמעותית אשר היה בה כדי להגן על גופו ונפשו של התלמיד הקטין. 
תביעה שהוגשה על ידי התלמיד והוריו לבית המשפט המחוזי בת"א, באמצעות עו"ד הילה קוכמן ועו"ד עדי מילר,  בטענה שבית הספר ומשרד החינוך התרשלו והתעלמו מטענות התלמיד על פגיעות פיזיות, מיניות ונפשיות אשר נגרמו בכותלי בית הספר, הסתיימה בפשרה בה משרד החינוך שילם לילד והוריו סך של 1,000,000 ₪!!!
לדברי עו"ד ד"ר אופיר מילר: 
"מדובר במקרה חמור ביותר בו הצוות החינוכי התרשל במילוי תפקידו הבסיסי להגן על שלום התלמיד, לא נקט יד קשה כנגד הילדים המתעללים, וחמור מכך, התעלמות הצוות החינוכי מקריאות המצוקה הרבות של התלמיד והוריו, הגבירה את הפגיעה הפיזית והנפשית בתלמיד ואת האמון במערכת. העובדה שמשרד החינוך בחר לסיים את התיק בפשרה ולא להמשיך ולהגדיל את מצוקת התלמיד ומשפחתו עומדת לזכות המשרד ואני מקווה שמקרה זה ישפיע על התנהלות הצוות החינוכי בבתי הספר על מנת שמקרים דומים לא יקרו".

לחדשות ועדכונים נוספים